หน้าหลัก

แก้ไขการประชุมระดับนา
ent66-2jpg
dokjan-2
webo2022-2
Soft skills DL 66
previous arrow
next arrow
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ธุรพันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ติดต่อ Email:kraingkri.th@udru.ac.th

กิจกรรมคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์